Wat is integratieve kindercoaching/counseling ?

Integratieve kindercoaching en counseling  is een kortdurende en intensieve vorm van begeleiding voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Deze vorm van begeleiding is cliënt-based.: de wens van het kind,  het doel dat het wil bereiken, staat centraal. 

Er wordt rekening gehouden met de gedragsmatige, emotionele, cognitieve, sociale, lichamelijke, spirituele eigenschappen van uw kind.

Ook het beeldend vermogen van uw kind wordt aangesproken.

De begeleiding richt zich op de kwaliteiten, mogelijkheden van uw kind én richt zich op het opsporen van de oorzaak van de symptomen/klachten. Dit wil zeggen wanneer uw kind een klacht heeft, gekeken wordt waardoor die is ontstaan. 

Uw kind heeft steeds een goede reden waarom het zich op een bepaalde manier gedraagt.

Ieder kind is uniek en weet zelf (vaak onbewust) wat zijn probleem is en wat er nodig is zodat het zich weer vrijer, blijer, gelukkiger voelt.
Wat voor het ene kind een probleem is hoeft dat voor een ander kind niet te zijn.

Wat dus voor de één een oplossing is, hoeft dat niet te zijn voor een ander.
 
Ieder kind krijgt begeleiding afgestemd op uw kind.

Hierbij wordt een appèl gedaan op de creativiteit en kwaliteiten van uw kind.
Er wordt daarbij allerlei (spel)materiaal gebruikt omdat in het spel, het denken, voelen en handelen van uw kind goed zichtbaar zijn. 

kinderen vinden dit leuk, want zij bepalen vooral zélf de middelen die ze willen gebruiken tijdens de sessies (spelletjes, knutselen, verhalen, tekenen, praten, vragen stellen, enz.)

 

Integratieve kinercoaching/counseling is

* Vraaggestuurd: de wens van het kind is leidend

* Procesgericht: het proces van huidige toestand ( HT) van het kind, naar gewenste toestand (GT) in het kind.  

 

De wens, doel van het kind blijft altijd centraal staan.

Dit maakt dat de begeleiding nooit afhankelijk wordt van een bepaalde methodiek of visie van de coach.

 

In sommige gevallen zal uw kind worden doorverwezen naar een arts, psychotherapeut of andere hulpverlener.
Het kan zijn dat het medisch behandeld dient te worden of dat er sprake is van een
contra-indicatie voor kortdurende kindercoaching/counseling.

Het doel van de integratieve kindercoaching/counseling is dat uw kind zich weer vrij, blij, gelukkig voelt.

Het is belangrijk dat uw kind samen met het gezin, de school, de vriendjes en vriendinnetjes , … weer verder kan.